Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
624.1 PH-L
Geotechnics for sustainable development
DDC 624.1
Tác giả CN Phung, Duc Long
Nhan đề Geotechnics for sustainable development
Thông tin xuất bản Ha Noi : Construction Publishing House, 2013
Mô tả vật lý 915p ; 25cm.
Từ khóa tự do Geotechnics
Từ khóa tự do Sustainable development
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00766
000 00000nam#a2200000ua#4500
00144666
00222
0049A62BE98-6095-4FFC-86B8-4C649137C955
005202102010753
008210129s2013 vm eng
0091 0
020 |a9786048200138
039|a20210201075406|bcuonglv|c20210129093217|dthuydh|y20210129092912|zthuydh
082 |a624.1|bPH-L
100 |aPhung, Duc Long
245 |aGeotechnics for sustainable development
260 |aHa Noi : |bConstruction Publishing House, |c2013
300 |a915p ; |c25cm.
653 |aGeotechnics
653 |aSustainable development
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00766
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/30-1/anoidung_02thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00766 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.1 PH-L Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào