Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănSách tham khảo
621.32 STE
Time-saver standards for architectural lighting /
DDC 621.32
Tác giả CN Steffy, Gary R.
Nhan đề Time-saver standards for architectural lighting / Gary Steffy.
Thông tin xuất bản New York :McGraw Hill,2000.
Mô tả vật lý 1 v. (various paginations) :ill. ;29 cm.
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Electric lamps-Standards-Handbooks, manuals, etc.
Thuật ngữ chủ đề Electric lighting-Standards-Handbooks, manuals, etc.
Thuật ngữ chủ đề Lighting, Architectural and decorative-Standards-Handbooks, manuals, etc.
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV00763
000 01450nam a22003134a 4500
00144663
00222
004E52802FB-7937-4C56-B070-B7D34CA209FC
005202101290838
008000322s2000 nyua f 001 0 eng
0091 0
020 |a0070610460 (acid-free, recycled paper)
039|a20210129083848|bcuonglv|c20210128125039|dthuydh|y20210128125012|zthuydh
082|a621.32|bSTE|221
1001 |aSteffy, Gary R.
24510|aTime-saver standards for architectural lighting /|cGary Steffy.
260 |aNew York :|bMcGraw Hill,|c2000.
300 |a1 v. (various paginations) :|bill. ;|c29 cm.
500 |aIncludes index.
650 0|aElectric lamps|xStandards|vHandbooks, manuals, etc.
650 0|aElectric lighting|xStandards|vHandbooks, manuals, etc.
650 0|aLighting, Architectural and decorative|xStandards|vHandbooks, manuals, etc.
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV00763
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/a_thuy/29-1/anoidung_24thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00763 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 621.32 STE Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào