Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
621.8 NG - H
Máy xây dựng /
DDC 621.8
Tác giả CN Nguyễn Văn Hùng
Nhan đề Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Kỹ thuật, 2003
Mô tả vật lý 271 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Máy xây dựng
Từ khóa tự do Máy làm đất
Từ khóa tự do Máy nâng
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(65): GT21469-505, GT82156-83
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011490
0021
00424DC7E4D-435E-4139-98FC-12E8B6FA9F88
005201812060922
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c37,000
039|a20181206092258|bminhdn|y20161013103155|zthuydh
041 |aVie
082 |a621.8|bNG - H
100 |aNguyễn Văn Hùng|eChủ biên
245 |aMáy xây dựng / |cNguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai
260 |aH. : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2003
300 |a271 tr. ; |c27 cm.
653 |aMáy xây dựng
653 |aMáy làm đất
653 |aMáy nâng
700 |aPhạm Quang Dũng
700|aNguyễn Thị Mai
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(65): GT21469-505, GT82156-83
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhso/mayxaydung/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a65|b238|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT21480 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 12 Hạn trả:04-05-2020
2 GT21482 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 14 Hạn trả:04-06-2020
3 GT21483 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 15 Hạn trả:04-06-2020
4 GT21484 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 16 Hạn trả:06-01-2020
5 GT21485 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 17 Hạn trả:04-06-2020
6 GT21486 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 18 Hạn trả:11-06-2018
7 GT21487 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 19 Hạn trả:04-06-2020
8 GT21488 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 20
9 GT21489 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 21 Hạn trả:08-06-2019
10 GT21490 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 NG - H Giáo trình 22
  1  2  3  4  5  6  7 of 7