Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
531 ĐI-H (1)
Cơ học cơ sở /.
DDC 531
Tác giả CN Đinh Thế Hanh
Nhan đề Cơ học cơ sở /. Tập 1, Tĩnh học và động học / Đinh Thế Hanh.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1999
Mô tả vật lý 211tr. ; 20,5cm.
Từ khóa tự do Vật rắn
Từ khóa tự do Chuyển động của điểm
Từ khóa tự do Động học điểm
Từ khóa tự do Ma sát
Từ khóa tự do Tĩnh học
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(49): GT13285-314, GT79926-33, GT80173-6, GT83017-23
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04204-6
000 00000nam#a2200000ua#4500
0011449
0021
0047EC0152C-D98C-47BE-9E9E-8212E339EE65
005201810290849
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c14.500
039|a20181029084605|bhuongpt|y20161004143154|zlinhnm
082 |a531|bĐI-H (1)
100 |aĐinh Thế Hanh
245 |aCơ học cơ sở /. |nTập 1, |pTĩnh học và động học / |cĐinh Thế Hanh.
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1999
300 |a211tr. ; |c20,5cm.
653 |aVật rắn
653 |aChuyển động của điểm
653 |aĐộng học điểm
653 |aMa sát
653 |aTĩnh học
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(49): GT13285-314, GT79926-33, GT80173-6, GT83017-23
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04204-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/cohoc1(99)thumbimage.jpg
890|a52|b197|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK04204 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 ĐI-H (1) Sách Tiếng Việt 1
2 TK04205 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 ĐI-H (1) Sách Tiếng Việt 2
3 TK04206 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 ĐI-H (1) Sách Tiếng Việt 3
4 GT13285 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (1) Giáo trình 4 Hạn trả:19-08-2021
5 GT13286 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (1) Giáo trình 5 Hạn trả:19-08-2021
6 GT13287 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (1) Giáo trình 6 Hạn trả:19-01-2018
7 GT13288 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (1) Giáo trình 7 Hạn trả:03-01-2019
8 GT13289 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (1) Giáo trình 8 Hạn trả:19-08-2021
9 GT13290 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (1) Giáo trình 9 Hạn trả:19-08-2021
10 GT13291 Kho giáo trình - Tầng 5 531 ĐI-H (1) Giáo trình 10 Hạn trả:03-01-2020
  1  2  3  4  5  6 of 6