Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
307.7 NG-T
Xây dựng và quản trị thành phố thông minh :
DDC 307.7
Tác giả CN Nguyễn Văn Thành
Nhan đề Xây dựng và quản trị thành phố thông minh : Bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong cách mạng công nghiệp 4.0 / Nguyễn Văn Thành, Fredmund Malik, Đỗ Quang Hưng
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
Mô tả vật lý 291tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách đề cập sâu vấn đề xây dựng và quản trị thành phố thông minh không chỉ dựa vào công nghệ kết nối và tính toán hay kiểm soát, mà còn cần hệ thống quản trị với sự tương tác của các bên tham gia, tạo dụng nền tảng cho sự sáng tạo, đổi mới, thích ứng, thông minh hơn
Từ khóa tự do Cách mạng công nghiệp 4.0
Từ khóa tự do Quản trị thành phố
Từ khóa tự do Thành phố thông minh
Tác giả(bs) CN Malik, Fredmund
Tác giả(bs) CN Đỗ Quang Hưng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06521-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142248
00212
0046EA7275A-245A-4ACC-ABE2-CD22F81FDA22
005202010230943
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045761212|c170000
039|a20201023094357|blinhnm|y20201023094314|zlinhnm
082 |a307.7|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Thành
245 |aXây dựng và quản trị thành phố thông minh : |bBảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong cách mạng công nghiệp 4.0 / |cNguyễn Văn Thành, Fredmund Malik, Đỗ Quang Hưng
260 |aH. : |b Chính trị Quốc gia Sự thật, |c2020
300 |a291tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aCuốn sách đề cập sâu vấn đề xây dựng và quản trị thành phố thông minh không chỉ dựa vào công nghệ kết nối và tính toán hay kiểm soát, mà còn cần hệ thống quản trị với sự tương tác của các bên tham gia, tạo dụng nền tảng cho sự sáng tạo, đổi mới, thích ứng, thông minh hơn
653 |aCách mạng công nghiệp 4.0
653 |aQuản trị thành phố
653 |aThành phố thông minh
700 |aMalik, Fredmund
700 |aĐỗ Quang Hưng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06521-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/xaydungquantrithanhphothumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06521 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.7 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06522 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.7 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06523 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.7 NG-T Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1