Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
070.43509579 THÔ
Thông tấn xã Giải phóng anh hùng :
DDC 070.43509579
Nhan đề Thông tấn xã Giải phóng anh hùng : Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thống tấn xã giải phóng anh hùng (12/10/1960-12/10/2020)
Thông tin xuất bản H. : Thông tấn, 2020
Mô tả vật lý 264tr. : ảnh ; 25cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thông tấn xã Gải phóng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06517
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142210
00212
0047D8AEE79-81B4-4088-91DF-3CF49E49EC37
005202010210927
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201021092731|blinhnm|y20201021090447|zlinhnm
082 |a070.43509579|bTHÔ
245 |aThông tấn xã Giải phóng anh hùng : |bKỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thống tấn xã giải phóng anh hùng (12/10/1960-12/10/2020)
260 |aH. : |bThông tấn, |c2020
300 |a264tr. : |bảnh ; |c25cm.
500 |aĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aThông tấn xã Gải phóng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06517
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/ttx giai phong anh hungthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06517 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 070.43509579 THÔ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào