Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
305.89540597 NGƯ
Người Cống ở Việt Nam = The Cong in Viet Nam
DDC 305.89540597
Nhan đề Người Cống ở Việt Nam = The Cong in Viet Nam
Thông tin xuất bản H. : Thông Tấn, 2020
Mô tả vật lý 132tr. : ảnh ; 25cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Cống
Từ khóa tự do Dân tộc học
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06514
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142207
00212
00403476EAD-B092-4FF4-AEA4-4E564964DCEE
005202010210921
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201021092157|blinhnm|c20201021092149|dlinhnm|y20201021085104|zlinhnm
082 |a305.89540597|bNGƯ
245 |aNgười Cống ở Việt Nam = The Cong in Viet Nam
260 |aH. : |bThông Tấn, |c2020
300 |a132tr. : |bảnh ; |c25cm.
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc Cống
653 |aDân tộc học
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06514
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/nguoicongovnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06514 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.89540597 NGƯ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào