DDC 515.3
Tác giả CN Doãn Tam Hòe
Nhan đề Phương trình vi phân / Doãn Tam Hòe
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2005
Mô tả vật lý 160tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Phương trình vi phân
Tác giả(bs) CN Doãn Tam Hòe
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT84081-97
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06314-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126324
00211
004962450E6-745A-419E-8CCF-BA4983AE1880
005201903010807
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020|c12.500
039|a20190301080211|bhuongpt|c20190228085314|dhuongpt|y20190222150901|zhuongpt
082 |a515.3|bDO-H
100 |aDoãn Tam Hòe
245 |aPhương trình vi phân / |cDoãn Tam Hòe
260 |aH : |bGiáo dục, |c2005
300 |a160tr. ; |c21cm.
653 |aPhương trình vi phân
700 |aDoãn Tam Hòe
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT84081-97
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06314-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/phuongtrinhviphanthumbimage.jpg
890|a20|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06314 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515.3 DO-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06315 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515.3 DO-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06316 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 515.3 DO-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT84081 Kho giáo trình - Tầng 5 515.3 DO-H Giáo trình 4 Hạn trả:15-06-2020
5 GT84082 Kho giáo trình - Tầng 5 515.3 DO-H Giáo trình 5 Hạn trả:18-10-2019
6 GT84083 Kho giáo trình - Tầng 5 515.3 DO-H Giáo trình 6
7 GT84084 Kho giáo trình - Tầng 5 515.3 DO-H Giáo trình 7
8 GT84085 Kho giáo trình - Tầng 5 515.3 DO-H Giáo trình 8 Hạn trả:04-06-2020
9 GT84086 Kho giáo trình - Tầng 5 515.3 DO-H Giáo trình 9 Hạn trả:19-11-2020
10 GT84087 Kho giáo trình - Tầng 5 515.3 DO-H Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào