Giáo trình, sách tham khảo ngoại văn
658.8 CHR
Quantitative methods in supply chain management /
DDC 658.8
Tác giả CN Christou, loannis T.
Nhan đề Quantitative methods in supply chain management / loannis T. Christou
Lần xuất bản 1 st ed.
Thông tin xuất bản London : Springer, c2012
Mô tả vật lý 397 p. ; 24 cm.
Phụ chú Includes bibliographical references and index (p. 382-385).
Tóm tắt The book presents some of the most important methods and tools available for modeling and solving problems arising in the context of supply chain management. In the context of this book, “solving problems” usually means designing efficient algorithms for obtaining high-quality solutions.
Từ khóa tự do Business logistics
Từ khóa tự do Supply chain
Địa chỉ Thư Viện Đại học Xây dựng
000 00000nam#a2200000ui#4500
0017948
0022
0044C00A5F1-43AD-43D4-97B7-4A0A9E1FF634
005201703020952
008081223sc201 xxu| eng
0091 0
020 |a9780857297655
039|a20170302095835|blinhnm|c20170220145611|dlinhnm|y20170220100542|zthuygt
082 |bCHR|a658.8
100 |aChristou, loannis T.
245 |aQuantitative methods in supply chain management / |cloannis T. Christou
250 |a1 st ed.
260 |aLondon : |bSpringer, |cc2012
300 |a397 p. ; |c24 cm.
500|aIncludes bibliographical references and index (p. 382-385).
520|aThe book presents some of the most important methods and tools available for modeling and solving problems arising in the context of supply chain management. In the context of this book, “solving problems” usually means designing efficient algorithms for obtaining high-quality solutions.
653 |aBusiness logistics
653|aSupply chain
852 |aThư Viện Đại học Xây dựng
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/sachngoaivan/quantitative methods in supply chain management/quantitative methods in supply chain management_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào