Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănGiáo trình
624.18341 VU-T
Steel-concrete composite structures :
DDC 624.18341
Tác giả CN Vu Anh Tuan
Nhan đề Steel-concrete composite structures : Slabs, beams and columns for buildings / Vu Anh Tuan
Thông tin xuất bản H. : Construction pulishing house, 2017
Mô tả vật lý 109p.. : ill. ; 24cm.
Từ khóa tự do Beams
Từ khóa tự do Slabs
Từ khóa tự do Steel-concrete
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(32): GT75699-730
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV00629-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120569
00221
004D66DE4F2-D285-4374-A426-5C9DAC7C49BC
005201810170909
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048221607|c149000
039|a20181017090914|blinhnm|c20181017090841|dlinhnm|y20180126091852|zlinhnm
082 |a624.18341|bVU-T
100 |aVu Anh Tuan
245 |aSteel-concrete composite structures : |bSlabs, beams and columns for buildings / |cVu Anh Tuan
260 |aH. : |bConstruction pulishing house, |c2017
300 |a109p.. : |bill. ; |c24cm.
653 |aBeams
653 |aSlabs
653 |aSteel-concrete
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(32): GT75699-730
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV00629-31
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/steel-concretecompositestructuresthumbimage.jpg
890|a35|c1|b62
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00629 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 VU-T Giáo trình 33
2 NV00630 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 VU-T Giáo trình 34
3 GT75699 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 VU-T Giáo trình 4 Hạn trả:08-02-2021
4 GT75700 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 VU-T Giáo trình 5 Hạn trả:30-06-2021
5 GT75701 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 VU-T Giáo trình 6 Hạn trả:01-02-2020
6 GT75702 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 VU-T Giáo trình 7
7 GT75703 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 VU-T Giáo trình 8
8 GT75704 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 VU-T Giáo trình 9
9 GT75705 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 VU-T Giáo trình 10 Hạn trả:21-06-2021
10 GT75706 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 VU-T Giáo trình 11
  1  2  3  4 of 4