Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănGiáo trình
620.112 STR (2)
Strength of materials :
DDC 620.112
Nhan đề Strength of materials : Problems and solutions /. Vol. 2/ Tran Minh Tu... [et al.]
Thông tin xuất bản H.Construction Publishing House, 2017
Mô tả vật lý 137 p. : ill. ; 28 cm
Từ khóa tự do Strength of materials
Từ khóa tự do Materials
Tác giả(bs) CN Tran Minh Tu
Tác giả(bs) CN Nghiem Ha Tan
Tác giả(bs) CN Chu Thanh Binh
Tác giả(bs) CN Hoang Thu Phuong
Tác giả(bs) CN Mai Chau Anh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT73828-924
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV00137-9
000 00000nam#a2200000u##4500
00110951
00221
004F108C8F4-D27D-4FDD-BE87-953B62F34D4B
005202008051044
008170908s2017 vm eng
0091 0
020 |a9786048219338|c115000
039|a20200805104417|blinhnm|c20200805103935|dlinhnm|y20170522091729|zlinhnm
082 |a620.112|bSTR (2)
245 |aStrength of materials : |bProblems and solutions /. |nVol. 2/ |cTran Minh Tu... [et al.]
260 |bConstruction Publishing House, |c2017|aH.
300 |a137 p. : |bill. ; |c28 cm
653 |aStrength of materials
653|aMaterials
700|aTran Minh Tu
700|aNghiem Ha Tan
700|aChu Thanh Binh
700|aHoang Thu Phuong
700|aMai Chau Anh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT73828-924
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV00137-9
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/strengthofmaterialsiithumbimage.jpg
890|a100|b109|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT73862 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 38
2 GT73828 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 4
3 GT73829 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 5
4 GT73830 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 6
5 GT73831 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 7
6 GT73832 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 8
7 GT73833 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 9
8 GT73834 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 10
9 GT73835 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 11
10 GT73836 Kho giáo trình - Tầng 5 620.112 STR Giáo trình 12
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10