Giáo trình, sách tham khảo ngoại vănGiáo trình
624.183423 NG-T
Design of cast-in-situ reinforced concrete one - way slabs /
DDC 624.183423
Tác giả CN Nguyen Truong Thang
Nhan đề Design of cast-in-situ reinforced concrete one - way slabs / Nguyen Truong Thang
Nhan đề khác Thiết kế sàn sườn có bản một phương bê tông cốt thép toàn khối
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 114p.. : ill. ; 27cm.
Từ khóa tự do Cast-in-situ
Từ khóa tự do Reinforcement
Từ khóa tự do Concrete
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(97): GT73731-827
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(3): NV00134-6
000 00000nfm#a2200000u##4500
00110774
00221
004FEC08E88-19C2-42F8-A263-22BAC24E4B27
005201810170909
008170908s2017 vm eng
0091 0
020 |c70000
020|a9786048221300
039|a20181017090956|blinhnm|c20181015162554|dlinhnm|y20170424103015|zlinhnm
082 |a624.183423|bNG-T
100 |aNguyen Truong Thang
245 |aDesign of cast-in-situ reinforced concrete one - way slabs / |cNguyen Truong Thang
246 |aThiết kế sàn sườn có bản một phương bê tông cốt thép toàn khối
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a114p.. : |bill. ; |c27cm.
653 |aCast-in-situ
653 |aReinforcement
653 |aConcrete
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(97): GT73731-827
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): NV00134-6
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/designofcast_in_situreinforcedconcreteonewayslabs/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a100|b254|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV00134 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG-T Giáo trình 98
2 NV00135 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG-T Giáo trình 99
3 NV00136 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 624.183423 NG-T Giáo trình 100
4 GT73731 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:06-06-2019
5 GT73732 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG-T Giáo trình 5
6 GT73733 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG-T Giáo trình 6
7 GT73734 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG-T Giáo trình 7
8 GT73735 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG-T Giáo trình 8
9 GT73736 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:06-05-2021
10 GT73737 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183423 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:06-06-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10