DDC 152
Nhan đề Danh ngôn hiện đại / Biên dịch: Tri Thức Việt
Lần xuất bản Tái bản lần một
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2010
Mô tả vật lý 167tr. ; 20cm.
Tùng thư Tủ sách danh ngôn
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Danh ngôn
Tác giả(bs) TT Trí Thức Việt
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06495
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140651
00212
0041BB88BAA-ED5A-4B8E-B5E1-A107484D3C0F
005202007301052
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c25000
039|a20200730105240|blinhnm|c20200730104807|dlinhnm|y20200730103813|zlinhnm
082 |a152|bDAN
245 |aDanh ngôn hiện đại / |cBiên dịch: Tri Thức Việt
250 |aTái bản lần một
260 |aH. : |bLao động, |c2010
300 |a167tr. ; |c20cm.
490|aTủ sách danh ngôn
653 |aThế giới
653 |aDanh ngôn
710|aTrí Thức Việt
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06495
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/danhngonhiendaithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06495 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 152 DAN Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào