Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
305.8959305976 CAC
Các dân tộc Tây Nguyên /
DDC 305.8959305976
Nhan đề Các dân tộc Tây Nguyên / Nguyễn Văn Kự... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2018
Mô tả vật lý 256tr. : ảnh ; 26cm.
Tóm tắt Giới thiệu hình ảnh, tư liệu có chú thích dưới các bức ảnh về các 11 dân tộc sinh sống trên vùng đất Tây Nguyên, diện mạo văn hóa cùng sự vận động cuộc sống ở các buôn làng, cộng đồng tộc người cả trước kia và ngày nay, cả cổ truyền và hiện đại
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tây Nguyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Kự
Tác giả(bs) CN Lương Thanh Sơn
Tác giả(bs) CN Lưu Hùng
Tác giả(bs) CN Lê Văn Thao
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06493
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140649
00212
004031BB851-ACE3-4292-9897-097B322DE436
005202007300939
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c456000
039|y20200730093914|zlinhnm
082 |a305.8959305976|bCAC
245 |aCác dân tộc Tây Nguyên / |cNguyễn Văn Kự... [et al.]
260 |aH. : |bThế giới, |c2018
300 |a256tr. : |bảnh ; |c26cm.
520 |aGiới thiệu hình ảnh, tư liệu có chú thích dưới các bức ảnh về các 11 dân tộc sinh sống trên vùng đất Tây Nguyên, diện mạo văn hóa cùng sự vận động cuộc sống ở các buôn làng, cộng đồng tộc người cả trước kia và ngày nay, cả cổ truyền và hiện đại
653 |aDân tộc
653 |aViệt Nam
653 |aTây Nguyên
700 |aNguyễn Văn Kự
700 |aLương Thanh Sơn
700 |aLưu Hùng
700|aLê Văn Thao
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06493
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/cacdantoctaynguyenthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06493 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.8959305976 CAC Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào