Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
920.02 NHƯ
Những nhân vật xuất chúng của thế kỷ 20 /
DDC 920.02
Nhan đề Những nhân vật xuất chúng của thế kỷ 20 / Sưu tập, tổng hợp: Dan Rather, Walter Isaacson ; người dịch: Ngọc Huyền, Ngọc Dung, Châu Hồng Trinh
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 430tr. : ảnh ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách phác hoạ những nhân vật nổi tiếng thế giới của thế kỉ 20 trên nhiều lĩnh vực khác nhau, mà cuộc đời và sự nghiệp của họ đã có ảnh hưởng mạnh mẽ và đa chiều đến đời sống xã hội của từng quốc gia nói riêng cũng như đời sống nhân loại nói chung
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Nhân vật
Tác giả(bs) CN Isaacson, Walter
Tác giả(bs) CN Ngọc Huyền
Tác giả(bs) CN Rather, Dan
Tác giả(bs) CN Châu Hồng Chinh
Tác giả(bs) CN Ngọc Dung
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06492
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140648
00212
004F5F7BFDB-8D6C-41C5-8C9B-0915A31D7C91
005202007291554
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c150000
039|y20200729155411|zlinhnm
082 |a920.02|bNHƯ
245 |aNhững nhân vật xuất chúng của thế kỷ 20 / |cSưu tập, tổng hợp: Dan Rather, Walter Isaacson ; người dịch: Ngọc Huyền, Ngọc Dung, Châu Hồng Trinh
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2007
300 |a430tr. : |bảnh ; |c27cm.
520 |aCuốn sách phác hoạ những nhân vật nổi tiếng thế giới của thế kỉ 20 trên nhiều lĩnh vực khác nhau, mà cuộc đời và sự nghiệp của họ đã có ảnh hưởng mạnh mẽ và đa chiều đến đời sống xã hội của từng quốc gia nói riêng cũng như đời sống nhân loại nói chung
653 |aThế giới
653 |aNhân vật
700 |aIsaacson, Walter
700 |aNgọc Huyền
700 |aRather, Dan
700|aChâu Hồng Chinh
700|aNgọc Dung
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06492
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/nhungnhanvatxuatchungtheky20thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06492 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 920.02 NHƯ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào