Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
190 TR-S
Theo dòng văn minh nhân loại :
DDC 190
Tác giả CN Triệu Hâm San
Nhan đề Theo dòng văn minh nhân loại : Tư khảo triết học về bước tiến và diễn hóa văn minh nhân loại / Triệu Hâm San; người dịch: Võ Mai Lý
Thông tin xuất bản H.; Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Thông tin; Công ty Văn hóa Minh Trí, 2005
Mô tả vật lý 755tr. : ảnh ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách thâm nhập vào hai thế giới mà tác giả gọi là “cái sự thực cứng” và “cái nguyên lý mềm”. Tức, hai mặt để thúc đẩy văn minh nhân loại là: văn khoa (khoa học xã hội nhân văn) và lý công khoa (khoa học tự nhiên công nghệ)
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Nhân loại
Từ khóa tự do Khoa học
Tác giả(bs) CN Võ Mai Lý
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06491
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140647
00212
004287BA008-63CC-41C8-88E4-61FD6C43FEF9
005202007291546
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c290000
039|a20200729154704|blinhnm|c20200729154641|dlinhnm|y20200729154613|zlinhnm
082 |a190|bTR-S
100 |aTriệu Hâm San
245 |aTheo dòng văn minh nhân loại : |bTư khảo triết học về bước tiến và diễn hóa văn minh nhân loại / |cTriệu Hâm San; người dịch: Võ Mai Lý
260 |aH.; Tp. Hồ Chí Minh : |bVăn hóa Thông tin; Công ty Văn hóa Minh Trí, |c2005
300 |a755tr. : |bảnh ; |c27cm.
520 |aCuốn sách thâm nhập vào hai thế giới mà tác giả gọi là “cái sự thực cứng” và “cái nguyên lý mềm”. Tức, hai mặt để thúc đẩy văn minh nhân loại là: văn khoa (khoa học xã hội nhân văn) và lý công khoa (khoa học tự nhiên công nghệ)
653 |aVăn minh
653 |aNhân loại
653 |aKhoa học
700 |aVõ Mai Lý
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06491
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/theodongvanminhnhanloaithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06491 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 190 TR-S Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào