Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
909.82 GLE
Minh họa thế kỷ 20 - Lịch sử văn minh nhân loại hiện đại 1900 - 2000 /
DDC 909.82
Tác giả CN Glennon, Lorraine
Nhan đề Minh họa thế kỷ 20 - Lịch sử văn minh nhân loại hiện đại 1900 - 2000 / Lorraine Glennon; người dịch: Phạm Khải
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Nxb Tổng họp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả vật lý 1258tr. : ảnh ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách cho bạn đọc thấy được một bức tranh toàn cảnh như bức minh họa hoành tráng về lịch sử văn minh nhân loại hiện đại 1900 - 2000. Từng các sự kiện, biến cổ, nhân vật.... quan trọng, nổi bật trong suốt 100 năm qua của thế kỷ 20
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Nhân loại
Từ khóa tự do Lịch sử hiện đại
Tác giả(bs) CN Phạm Khải
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06490
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140646
00212
0040CB17FFD-50BA-4189-9881-D32E2FE3D13C
005202007291531
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c350000
039|a20200729153138|blinhnm|y20200729153059|zlinhnm
082 |a909.82|bGLE
100 |aGlennon, Lorraine
245 |aMinh họa thế kỷ 20 - Lịch sử văn minh nhân loại hiện đại 1900 - 2000 / |cLorraine Glennon; người dịch: Phạm Khải
260 |aTp. HCM : |bNxb Tổng họp Thành phố Hồ Chí Minh, |c2006
300 |a1258tr. : |bảnh ; |c27cm.
520 |aCuốn sách cho bạn đọc thấy được một bức tranh toàn cảnh như bức minh họa hoành tráng về lịch sử văn minh nhân loại hiện đại 1900 - 2000. Từng các sự kiện, biến cổ, nhân vật.... quan trọng, nổi bật trong suốt 100 năm qua của thế kỷ 20
653 |aVăn minh
653 |aNhân loại
653 |aLịch sử hiện đại
700 |aPhạm Khải
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06490
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/minhhoatheky20thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06490 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 909.82 GLE Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào