Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
200.3 BOW
Từ điển tôn giáo thế giới giản yếu /
DDC 200.3
Tác giả CN Bowker, John
Nhan đề Từ điển tôn giáo thế giới giản yếu / John Bowker; người dịch: Lưu Văn Hy; hiệu đính: Chương Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Từ điển Bách khoa, 2011
Mô tả vật lý 606tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu về các tôn giáo lớn trên thế giới được sắp xếp theo tuần tự bảng chữ cái: nguyên lý, nguồn gốc, niềm tin, biểu tượng, kinh sách...
Từ khóa tự do Tôn giáo
Từ khóa tự do Từ điển
Tác giả(bs) CN Chương Ngọc
Tác giả(bs) CN Lưu Văn Hy
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06486
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140642
00212
00449995B5E-BDB6-48E1-9181-DEA26E289F32
005202007240943
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c110000
039|y20200724094403|zlinhnm
082 |a200.3|bBOW
100 |aBowker, John
245 |aTừ điển tôn giáo thế giới giản yếu / |cJohn Bowker; người dịch: Lưu Văn Hy; hiệu đính: Chương Ngọc
260 |aH. : |bTừ điển Bách khoa, |c2011
300 |a606tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu về các tôn giáo lớn trên thế giới được sắp xếp theo tuần tự bảng chữ cái: nguyên lý, nguồn gốc, niềm tin, biểu tượng, kinh sách...
653 |aTôn giáo
653 |aTừ điển
700 |aChương Ngọc
700 |aLưu Văn Hy
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06486
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/tudientongiaothegioithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06486 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 200.3 BOW Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào