DDC 294.3444
Tác giả CN Ajahn Chah
Nhan đề Suối nguồn tâm linh / Ajahn Chah ; người dịch: Minh Vi
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Lao động ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2014
Mô tả vật lý 449tr. ; 21cm.
Tóm tắt Gồm những bài thuyết pháp của Ajahn Chah - bậc minh triết nổi tiếng Á Đông giảng về những điều cơ bản trong giới luật, thiền định, trí tuệ nhằm nhắc nhở và giúp thính chúng phải sẵn sàng nhìn vào tâm của mình, cố gắng tu hành để tìm về suối nguồn tâm linh, xả bỏ được những ràng buộc của trần thế
Từ khóa tự do Đạo Phật
Từ khóa tự do Tu hành
Tác giả(bs) CN Minh Vi
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06485
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140641
00212
00438074C7E-3D6E-4C7C-AA5F-1B660374ACA9
005202007240937
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c115000
039|y20200724093801|zlinhnm
082 |a294.3444|bAJA
100 |aAjahn Chah
245 |aSuối nguồn tâm linh / |cAjahn Chah ; người dịch: Minh Vi
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aH. ; Tp. Hồ Chí Minh : |bLao động ; Công ty Văn hoá Văn Lang, |c2014
300 |a449tr. ; |c21cm.
520 |aGồm những bài thuyết pháp của Ajahn Chah - bậc minh triết nổi tiếng Á Đông giảng về những điều cơ bản trong giới luật, thiền định, trí tuệ nhằm nhắc nhở và giúp thính chúng phải sẵn sàng nhìn vào tâm của mình, cố gắng tu hành để tìm về suối nguồn tâm linh, xả bỏ được những ràng buộc của trần thế
653 |aĐạo Phật
653 |aTu hành
700 |aMinh Vi
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06485
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/suoinguontamlinhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06485 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 294.3444 AJA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào