Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
398.4109597 TR-B
Đồ thờ trong di tích của người Việt /
DDC 398.4109597
Tác giả CN Trần Lâm Biền
Nhan đề Đồ thờ trong di tích của người Việt / Trần Lâm Biền; hiệu đính: Lê Thị Thảo ; ảnh: Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hoài Nam
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2019
Mô tả vật lý 183tr. : ảnh ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày sơ lược về văn hoá tín ngưỡng dân dã, tôn giáo cơ bản của người Việt. Nghiên cứu hệ thống các phương diện niên đại, mỹ thuật và ý nghĩa của đồ thờ trong kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của người Việt bao gồm: đồ thờ nhân dạng (tượng), đồ thờ phi nhân dạng như bàn thờ, sập thờ, khám thờ.
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Đồ thờ
Từ khóa tự do Tĩn ngưỡng dân gian
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoài Nam
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thảo
Tác giả(bs) CN Trần Trung Hiếu
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06484
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140640
00212
004C3A536DF-CD4B-434C-AC43-A30338942CFD
005202007240946
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047754717|c130000
039|a20200724094613|blinhnm|y20200724092421|zlinhnm
082 |a398.4109597|bTR-B
100 |aTrần Lâm Biền
245 |aĐồ thờ trong di tích của người Việt / |cTrần Lâm Biền; hiệu đính: Lê Thị Thảo ; ảnh: Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hoài Nam
260 |aH. : |bThế giới, |c2019
300 |a183tr. : |bảnh ; |c24cm.
520 |aTrình bày sơ lược về văn hoá tín ngưỡng dân dã, tôn giáo cơ bản của người Việt. Nghiên cứu hệ thống các phương diện niên đại, mỹ thuật và ý nghĩa của đồ thờ trong kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của người Việt bao gồm: đồ thờ nhân dạng (tượng), đồ thờ phi nhân dạng như bàn thờ, sập thờ, khám thờ.
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aĐồ thờ
653 |aTĩn ngưỡng dân gian
653|aViệt Nam
700 |aNguyễn Hoài Nam
700 |aLê Thị Thảo
700 |aTrần Trung Hiếu
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06484
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/dothotrongditichcuanguoivietthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06484 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 398.4109597 TR-B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào