DDC 959.701
Nhan đề Việt sử lược : Gồm 3 quyển / Trần Quốc Vượng phiên dịch và chú giải... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 264tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Tác giả khuyết danh đời Trần TK XIV
Tóm tắt Chép lại tóm tắt lịch sử Việt Nam trong buổi đầu dựng nước từ thời Triệu Đà đến giai đoạn cuối nhà Lý
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Triều đại Hùng Vương
Từ khóa tự do Triều đại Phong kiến
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Vượng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06483
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140639
00212
004996AF4E8-9E37-4B80-9D18-36455BC4BB88
005202008050900
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048957650|c125000
039|a20200805090018|blinhnm|c20200724091055|dlinhnm|y20200724091033|zlinhnm
082 |a959.701|bVIÊ
245 |aViệt sử lược : |bGồm 3 quyển / |cTrần Quốc Vượng phiên dịch và chú giải... [et al.]
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a264tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Tác giả khuyết danh đời Trần TK XIV
520 |aChép lại tóm tắt lịch sử Việt Nam trong buổi đầu dựng nước từ thời Triệu Đà đến giai đoạn cuối nhà Lý
653 |aLịch sử
653 |aTriều đại Hùng Vương
653 |aTriều đại Phong kiến
700 |aTrần Quốc Vượng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06483
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/vietsuluocthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06483 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.701 VIÊ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào