DDC 940.3
Tác giả CN Leckie, Robert
Nhan đề Đệ nhất thế chiến / Robert Leckie ; người dịch: Nguyễn Quốc Dũng
Lần xuất bản Tái bản lần ba
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 247tr. : ảnh ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu nguyên nhân chiến tranh, tình hình thế giới lúc chiến tranh, những cuộc đổ máu đầu tiên ở châu Âu trên nước Áo, Pháp, Anh, Đức, chiến tranh trên biển, sự sụp đổ của Nga hoàng...; Sự kiện tháng Một năm 1919, Hội nghị hoà bình khai mạc ở Paris, Tháng Sáu 1919 ký kết hiệp ước Versailles mang lại hoà bình
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Chiến tranh thế giới I
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Dũng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06482
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140638
00212
00472B0940D-2128-47A4-B57B-4F2C87FEBD5C
005202007240903
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c150000
039|y20200724090317|zlinhnm
082 |a940.3|bLEC
100 |a Leckie, Robert
245 |aĐệ nhất thế chiến / |cRobert Leckie ; người dịch: Nguyễn Quốc Dũng
250 |aTái bản lần ba
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2015
300 |a247tr. : |bảnh ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu nguyên nhân chiến tranh, tình hình thế giới lúc chiến tranh, những cuộc đổ máu đầu tiên ở châu Âu trên nước Áo, Pháp, Anh, Đức, chiến tranh trên biển, sự sụp đổ của Nga hoàng...; Sự kiện tháng Một năm 1919, Hội nghị hoà bình khai mạc ở Paris, Tháng Sáu 1919 ký kết hiệp ước Versailles mang lại hoà bình
653 |aLịch sử
653 |aThế giới
653 |aChiến tranh thế giới I
700 |aNguyễn Quốc Dũng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06482
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/denhatthechienthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06482 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 940.3 LEC Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào