DDC 390.09597
Tác giả CN Trần Lâm Biền
Nhan đề Đình làng Việt : Châu thổ Bắc Bộ / GS. Trần Đình Biền (chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 179tr. : ảnh ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển của đình làng Việt Nam cùng với nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc và lễ hội gắn với đình làng
Từ khóa tự do Đình làng
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Bắc Bộ
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06481
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140637
00212
004C1EEEF54-B3C2-43BA-86BC-F81FCD99E53C
005202007211535
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049553110|c120000
039|a20200721153541|blinhnm|y20200721150712|zlinhnm
082 |a390.09597|bTR-B
100 |aTrần Lâm Biền
245 |aĐình làng Việt : |bChâu thổ Bắc Bộ / |cGS. Trần Đình Biền (chủ biên)
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2017
300 |a179tr. : |bảnh ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu khái quát về sự hình thành và phát triển của đình làng Việt Nam cùng với nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc và lễ hội gắn với đình làng
653 |aĐình làng
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aBắc Bộ
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06481
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/dinhlangvietthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06481 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 390.09597 TR-B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào