Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
190 STU
100 triết gia tiêu biểu thế kỷ 20 /
DDC 190
Tác giả CN Stuart, Brown
Nhan đề 100 triết gia tiêu biểu thế kỷ 20 / Brown Stuart, Diané Collinson, Robert Wilkinson ; Phan Quang Định dịch
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2010
Mô tả vật lý 478tr. : ảnh ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu sơ lược tiểu sử và tư tưởng của 100 triết gia tiêu biểu thế kỷ 20, cùng với những mô tả ngắn gọn và thư mục liên quan đến các trường phái triết học
Từ khóa tự do Triết gia
Từ khóa tự do Triết học hiện đại
Từ khóa tự do Thế kỷ 20
Tác giả(bs) CN Phan Quang Định
Tác giả(bs) CN Collinson, Diané
Tác giả(bs) CN Wilkinson, Robert
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06478
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140634
00212
004B4521FE7-2721-42B5-B39B-A7EBC3742D39
005202007211442
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c130000
039|y20200721144253|zlinhnm
082 |a190|bSTU
100 |aStuart, Brown
245 |a100 triết gia tiêu biểu thế kỷ 20 / |cBrown Stuart, Diané Collinson, Robert Wilkinson ; Phan Quang Định dịch
260 |aH. : |bLao động, |c2010
300 |a478tr. : |bảnh ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu sơ lược tiểu sử và tư tưởng của 100 triết gia tiêu biểu thế kỷ 20, cùng với những mô tả ngắn gọn và thư mục liên quan đến các trường phái triết học
653 |aTriết gia
653 |aTriết học hiện đại
653 |aThế kỷ 20
700 |aPhan Quang Định
700 |aCollinson, Diané
700 |aWilkinson, Robert
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06478
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/100trietgiatieubieuthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06478 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 190 STU Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào