Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
959.704 HƯ-N
Hữu Ngọc đồng hành cùng thế kỷ văn hoá - lịch sử Việt Nam /
DDC 959.704
Tác giả CN Hữu Ngọc
Nhan đề Hữu Ngọc đồng hành cùng thế kỷ văn hoá - lịch sử Việt Nam / Hữu Ngọc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 674tr. : ảnh ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu lịch sử, văn hoá Việt Nam qua chân dung những người Việt và những nhân vật nước ngoài cùng thời với nhà văn hoá Hữu Ngọc. Những góc nhìn văn hoá qua bản sắc, đường nét văn hoá, các thế hệ, gia đình và xã hội
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06476
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140632
00212
00444C51011-4FCB-403C-80EF-2823394910F7
005202007211431
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048019532|c255000
039|y20200721143120|zlinhnm
082 |a959.704 |bHƯ-N
100 |aHữu Ngọc
245 |aHữu Ngọc đồng hành cùng thế kỷ văn hoá - lịch sử Việt Nam / |cHữu Ngọc
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2019
300 |a674tr. : |bảnh ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu lịch sử, văn hoá Việt Nam qua chân dung những người Việt và những nhân vật nước ngoài cùng thời với nhà văn hoá Hữu Ngọc. Những góc nhìn văn hoá qua bản sắc, đường nét văn hoá, các thế hệ, gia đình và xã hội
653 |aLịch sử
653 |aVăn hóa
653 |aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06476
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/donghanhcungthekyvanhoa-lichsuvnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06476 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.704 HƯ-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào