Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
306.0952 HƯ-N
Lãng du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào /
DDC 306.0952
Tác giả CN Hữu Ngọc
Nhan đề Lãng du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào / Hữu Ngọc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Truyền thông Thông tin, 2016
Mô tả vật lý 390tr. : ảnh ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu sơ lược truyền thuyết hình thành vùng đất Nhật Bản. Trình bày về văn hoá, tư duy, tâm linh, nghệ thuật và nghệ thuật sống của Nhật Bản. Phân tích tục ngữ, truyện cổ tích và văn học Nhật Bản
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Nhật Bản
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06475
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140631
00212
0041343958E-65B4-4B0F-A004-D64548780B4B
005202007211054
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786048018764|c145000
039|y20200721105431|zlinhnm
082 |a306.0952|bHƯ-N
100 |aHữu Ngọc
245 |aLãng du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào / |cHữu Ngọc
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bTruyền thông Thông tin, |c2016
300 |a390tr. : |bảnh ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu sơ lược truyền thuyết hình thành vùng đất Nhật Bản. Trình bày về văn hoá, tư duy, tâm linh, nghệ thuật và nghệ thuật sống của Nhật Bản. Phân tích tục ngữ, truyện cổ tích và văn học Nhật Bản
653 |aVăn hóa
653 |aNhật Bản
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06475
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/langdutrongxusohoaanhdaothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06475 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.0952 HƯ-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào