Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
931 HI-L
Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương /
DDC 931
Tác giả CN Hiếu Liêm
Nhan đề Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương / Hiếu Liêm; người dịch: Phong Đảo
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2006
Mô tả vật lý 610tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu về tình hình lịch sử của Trung Quốc thời Tống. Cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, hoạt động quân sự của Chu Nguyên Chương
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Trung Quốc
Tác giả(bs) TT Phong Đảo
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06474
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140630
00212
004C22A5056-3384-43A1-80B4-7AADCC0F7B08
005202007211049
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20200721104921|blinhnm|y20200721104853|zlinhnm
082 |a931|bHI-L
100 |aHiếu Liêm
245 |a Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương / |cHiếu Liêm; người dịch: Phong Đảo
260 |aH. : |bVăn học, |c2006
300 |a610tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu về tình hình lịch sử của Trung Quốc thời Tống. Cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, hoạt động quân sự của Chu Nguyên Chương
653 |aLịch sử
653 |aTrung Quốc
710|aPhong Đảo
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06474
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/minhthaitochunguyenchuongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06474 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 931 HI-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào