Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
306.09597 ĐA-A
Việt Nam văn hóa sử cương /
DDC 306.09597
Tác giả CN Đào Duy Anh
Nhan đề Việt Nam văn hóa sử cương / Đào Duy Anh
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2013
Mô tả vật lý 390tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu lược sử văn hoá Việt Nam bao gồm các mảng sinh hoạt kinh tế, chính trị xã hội, sinh hoạt tri thức. Chỉ ra những biến đổi của văn hóa Việt Nam thời kỳ Âu hoá, với sự rạn vỡ, biến đổi của những giá trị cũ và sự lên ngôi của những giá trị mới
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Xá hội
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06473
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140629
00212
004FEA91A3A-8EFD-4188-8911-74B840C188CB
005202007211042
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c76000
039|a20200721104244|blinhnm|y20200721100928|zlinhnm
082 |a306.09597|bĐA-A
100 |aĐào Duy Anh
245 |aViệt Nam văn hóa sử cương / |cĐào Duy Anh
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2013
300 |a390tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu lược sử văn hoá Việt Nam bao gồm các mảng sinh hoạt kinh tế, chính trị xã hội, sinh hoạt tri thức. Chỉ ra những biến đổi của văn hóa Việt Nam thời kỳ Âu hoá, với sự rạn vỡ, biến đổi của những giá trị cũ và sự lên ngôi của những giá trị mới
653 |aLịch sử
653 |aVăn hóa
653 |aViệt Nam
653|aXá hội
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06473
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/diachivanhoadangianthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06473 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.09597 ĐA-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào