Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
959.703092 LY-L
Bảo Đại - Vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam /
DDC 959.703092
Tác giả CN Lý Nhân Phan Thứ Lang
Nhan đề Bảo Đại - Vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam / Lý Nhân Phan Thứ Lang
Lần xuất bản Tái bản, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Công an Nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 351tr. : ảnh ; 21cm.
Phụ chú Tên thật tác giả: Phan Kim Thịnh
Tóm tắt Cuốn sách là một tập bút ký tư liệu kể về cuộc đời vua Bảo Đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bảo Đai
Từ khóa tự do Vua Nhà Nguyễn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06470
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140626
00212
004DB8083B5-7DC0-4706-ADE4-8CB6B6209058
005202007210917
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047234943|c115000
039|y20200721091741|zlinhnm
082 |a959.703092|bLY-L
100 |aLý Nhân Phan Thứ Lang
245 |aBảo Đại - Vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam / |cLý Nhân Phan Thứ Lang
250 |aTái bản, có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. : |bCông an Nhân dân, |c2018
300 |a351tr. : |bảnh ; |c21cm.
500 |aTên thật tác giả: Phan Kim Thịnh
520 |aCuốn sách là một tập bút ký tư liệu kể về cuộc đời vua Bảo Đại
653 |aViệt Nam
653 |aBảo Đai
653 |aVua Nhà Nguyễn
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06470
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/baodaivivuacuoicungthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06470 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.703092 LY-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào