Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
398.0959731 ĐIA
Địa chí văn hoá dân gian Thăng Long - Đông Đô Hà Nội /
DDC 398.0959731
Nhan đề Địa chí văn hoá dân gian Thăng Long - Đông Đô Hà Nội / Biên soạn: Đinh Gia Khánh (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 654tr. ; 21cm.
Tóm tắt Khái quát về lịch sử, văn hoá, xã hội, con người, danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Giới thiệu về văn hoá truyền thống của Hà Nội: ca dao, ngạn ngữ, phong tục tập quán
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Địa chí
Tác giả(bs) CN Đinh Gia Khánh
Tác giả(bs) CN Kiều Thu Hoạch
Tác giả(bs) CN Trần Tiến
Tác giả(bs) CN Bùi Xuân Lộc
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06469
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140434
00212
004CF8EA330-206E-4D77-A3E0-0DB7B5369962
005202007210951
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c110000
039|a20200721095145|blinhnm|c20200721095105|dlinhnm|y20200715145932|zlinhnm
082 |a398.0959731 |bĐIA
245 |aĐịa chí văn hoá dân gian Thăng Long - Đông Đô Hà Nội / |cBiên soạn: Đinh Gia Khánh (chủ biên)... [et al.]
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2008
300 |a654tr. ; |c21cm.
520 |aKhái quát về lịch sử, văn hoá, xã hội, con người, danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Giới thiệu về văn hoá truyền thống của Hà Nội: ca dao, ngạn ngữ, phong tục tập quán
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aHà Nội
653 |aĐịa chí
700 |aĐinh Gia Khánh
700 |aKiều Thu Hoạch
700 |aTrần Tiến
700|aBùi Xuân Lộc
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06469
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/vnvawnhoasucuongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06469 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 398.0959731 ĐIA Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào