Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
915.2 EI-A
Nhật Bản - Đất nước và con người /
DDC 915.2
Tác giả CN Eiichi Aoki
Nhan đề Nhật Bản - Đất nước và con người / Eiichi Aokio; người dịch TS. Nguyễn Kiên Trường
Thông tin xuất bản Thanh Hóa : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 582tr. ; 22cm.
Tùng thư Tủ sách Văn hóa - Xã hội
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu địa lý, lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa, chính phủ và chính sách ngoại giao của đất nước Nhật Bản
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Đất nước
Từ khóa tự do Nhật Bản
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kiên Trường
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06468
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140389
00212
004CEE8D303-22C8-4652-AED9-B60E97409EC1
005202007151116
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048980702|c245000
039|a20200715111619|blinhnm|y20200715105748|zlinhnm
082 |a915.2|bEI-A
100 |aEiichi Aoki
245 |aNhật Bản - Đất nước và con người / |cEiichi Aokio; người dịch TS. Nguyễn Kiên Trường
260 |aThanh Hóa : |bHồng Đức, |c2019
300 |a582tr. ; |c22cm.
490 |aTủ sách Văn hóa - Xã hội
520 |aCuốn sách giới thiệu địa lý, lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa, chính phủ và chính sách ngoại giao của đất nước Nhật Bản
653 |aCon người
653 |aĐất nước
653 |aNhật Bản
700 |aNguyễn Kiên Trường
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06468
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/nhatbandatnuocvaconguoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06468 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 915.2 EI-A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào