Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
895.221 HO-T
Thi nhân Việt Nam 1932-1941 /
DDC 895.221
Tác giả CN Hoài Thanh
Nhan đề Thi nhân Việt Nam 1932-1941 / Hoài Thanh, Hoài Chân
Mô tả vật lý 415tr. : ảnh ; 19cm.
Tóm tắt Giới thiệu sơ lược tiểu sử và sáng tác của các nhà thơ trong phong trào thơ mới Việt Nam: Tản Đà, Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Lan Sơn..
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nhà thơ
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Tác giả(bs) CN Hoài Chân
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06466
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140387
00212
004927527CB-916B-438F-B8B2-BCE5547CED16
005202007151044
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a8936071880468|c89000
039|a20200715104457|blinhnm|c20200715104439|dlinhnm|y20200715103106|zlinhnm
082 |a895.221|bHO-T
100 |aHoài Thanh
245 |aThi nhân Việt Nam 1932-1941 / |cHoài Thanh, Hoài Chân
300 |a415tr. : |bảnh ; |c19cm.
520 |aGiới thiệu sơ lược tiểu sử và sáng tác của các nhà thơ trong phong trào thơ mới Việt Nam: Tản Đà, Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Lan Sơn..
653 |aViệt Nam
653 |aNhà thơ
653 |aVăn học hiện đại
700 |aHoài Chân
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06466
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/thinhanvnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06466 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.221 HO-T Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào