Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
294.3095974 DƯ-M
Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932-1951) /
DDC 294.3095974
Tác giả CN Dương Thanh Mừng
Nhan đề Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932-1951) / Dương Thanh Mừng
Thông tin xuất bản Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018
Mô tả vật lý 323tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bối cảnh lịch sử và diễn biến phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung Việt Nam (1932-1951). Phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932-1951); trên cơ sở đó, rút đặc điểm, tính chất và vai trò của phong trào
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Miền Trung
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06465
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140386
00212
00402F28E1B-9E42-4172-A7D8-2942D23953D8
005202007151046
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048434052|c190000
039|a20200715104612|blinhnm|y20200715102358|zlinhnm
082 |a294.3095974 |bDƯ-M
100 |aDương Thanh Mừng
245 |aPhong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932-1951) / |cDương Thanh Mừng
260 |aĐà Nẵng : |bNxb. Đà Nẵng, |c2018
300 |a323tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bối cảnh lịch sử và diễn biến phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung Việt Nam (1932-1951). Phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932-1951); trên cơ sở đó, rút đặc điểm, tính chất và vai trò của phong trào
653 |aViệt Nam
653 |aPhật giáo
653 |aMiền Trung
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06465
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/phongtraochanhuongphatgiaomientrungvnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06465 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 294.3095974 DƯ-M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào