Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
895.61009 NH-C
Ba nghìn thế giới thơm :
DDC 895.61009
Tác giả CN Nhật Chiêu
Nhan đề Ba nghìn thế giới thơm : Thơ ca Nhật Bản / Nhật Chiêu
Thông tin xuất bản Tp. HCM. : Văn học, 2015
Mô tả vật lý 447tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách nghiên cứu đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của thơ Nhật Bản
Từ khóa tự do Thơ ca
Từ khóa tự do Nhật Bản
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06464
000 00000nam#a2200000ui#4500
00140385
00212
0047FE63BFC-B853-41B2-8019-56E2EE5F58DD
005202007151120
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a978604696716|c149000
039|a20200715112034|blinhnm|c20200715112000|dlinhnm|y20200715101425|zlinhnm
082 |a895.61009 |bNH-C
100 |aNhật Chiêu
245 |aBa nghìn thế giới thơm : |bThơ ca Nhật Bản / |cNhật Chiêu
260 |aTp. HCM. : |bVăn học, |c2015
300 |a447tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aCuốn sách nghiên cứu đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của thơ Nhật Bản
653 |aThơ ca
653 |aNhật Bản
653|aNghiên cứu văn học
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06464
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/banghinthegioithomthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06464 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.61009 NH-C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào