Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
600 TRƯƠ
Tuyển tập hội nghị khoa học và công nghệ sinh viên trường Đại học Xây dựng năm học 2017 - 2018 /
DDC 600
Tác giả TT Trường Đại học Xây dựng
Nhan đề Tuyển tập hội nghị khoa học và công nghệ sinh viên trường Đại học Xây dựng năm học 2017 - 2018 / Trường Đại học Xây dựng
Thông tin xuất bản H. : ĐHXD, 2018
Mô tả vật lý 225tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Báo cáo
Từ khóa tự do Tóm tắt
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Công nghệ
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06233
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122115
00212
004A16DC40E-3C2F-4303-B5EC-DB92D9E4DD69
005201810121431
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181012143126|zlinhnm
082 |a600|bTRƯƠ
110 |aTrường Đại học Xây dựng
245 |aTuyển tập hội nghị khoa học và công nghệ sinh viên trường Đại học Xây dựng năm học 2017 - 2018 / |cTrường Đại học Xây dựng
260 |aH. : |bĐHXD, |c2018
300 |a225tr. ; |c25cm.
653 |aBáo cáo
653 |aTóm tắt
653 |aKhoa học
653|aSinh viên
653|aCông nghệ
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06233
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/hoinghithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06233 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 600 TRƯƠ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào