Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
959.731029 CHÂ
Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội /
DDC 959.731029
Nhan đề Châu bản triều Nguyễn về Hà Nội / Đào Thị Diến (chủ biên... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 818tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
Tóm tắt Khái quát về tổ chức bộ máy hành chính, an ninh - trật tự, thời tiết, mùa mùa màng, tu bổ quản lý đê điều, giá cả các mặt hàng thiết yếu và việc sản xuất, mua bán hàng hoá phục vụ triều đình và nhân dân trên địa bàn Hà Nội...cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Văn bản hành chính
Từ khóa tự do Nhà Nguyễn
Từ khóa tự do Hà Nội
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Nguyệt
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thông
Tác giả(bs) CN Đào Thị Diến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thu Hoài
Tác giả(bs) CN Cao Việt Anh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06557
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143238
00212
004C974C797-7272-4E93-9FF6-A1129B67C5BE
005202011301021
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045541654
039|y20201130102120|zlinhnm
082 |a959.731029|bCHÂ
245 |aChâu bản triều Nguyễn về Hà Nội / |cĐào Thị Diến (chủ biên... [et al.]
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a818tr. : |bảnh, bảng ; |c24cm.
490 |aTủ sách Thăng Long 1000 năm
520 |aKhái quát về tổ chức bộ máy hành chính, an ninh - trật tự, thời tiết, mùa mùa màng, tu bổ quản lý đê điều, giá cả các mặt hàng thiết yếu và việc sản xuất, mua bán hàng hoá phục vụ triều đình và nhân dân trên địa bàn Hà Nội...cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX
653 |aLịch sử
653 |a Văn bản hành chính
653 |aNhà Nguyễn
653|aHà Nội
700 |aHoàng Thị Nguyệt
700 |aLê Thị Thông
700 |aĐào Thị Diến
700|aNguyễn Thu Hoài
700|aCao Việt Anh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06557
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2020/tu sach thang long 1000 nam/chaubantrieunguyenvehnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06557 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.731029 CHÂ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào