Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
658 ĐĂ-D
Giáo trình cơ sở khoa học quản lý /
DDC 658
Tác giả CN Đặng Văn Dựa
Nhan đề Giáo trình cơ sở khoa học quản lý / GVC.TS Đặng Văn Dựa
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020
Mô tả vật lý 129tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý một tổ chức, trong đó có các liên hệ chủ yếu là tổ chức doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Nhà quản lý
Từ khóa tự do Kế hoạch hóa
Môn học Kinh tế xây dựng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(297): GT85345-641
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06449-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139346
0021
004218C0656-8B97-4A40-BBD9-82F4AF6A36BB
005202006221519
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a92786046714965|c135000
039|a20200622152022|blinhnm|c20200622151150|dlinhnm|y20200622145344|zlinhnm
082 |a 658|bĐĂ-D
100 |aĐặng Văn Dựa
245 |aGiáo trình cơ sở khoa học quản lý / |cGVC.TS Đặng Văn Dựa
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2020
300 |a129tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aGiáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý một tổ chức, trong đó có các liên hệ chủ yếu là tổ chức doanh nghiệp
653 |aQuản lý
653 |aNhà quản lý
653 |aKế hoạch hóa
690 |aKinh tế xây dựng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(297): GT85345-641
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06449-51
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2020/gtcosokhoahocquanlythumbimage.jpg
890|a300|b78|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06449 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658 ĐĂ-D Giáo trình 1
2 TK06450 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658 ĐĂ-D Giáo trình 2
3 TK06451 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658 ĐĂ-D Giáo trình 3
4 GT85345 Kho giáo trình - Tầng 5 658 ĐĂ-D Giáo trình 4
5 GT85346 Kho giáo trình - Tầng 5 658 ĐĂ-D Giáo trình 5
6 GT85347 Kho giáo trình - Tầng 5 658 ĐĂ-D Giáo trình 6
7 GT85348 Kho giáo trình - Tầng 5 658 ĐĂ-D Giáo trình 7
8 GT85349 Kho giáo trình - Tầng 5 658 ĐĂ-D Giáo trình 8
9 GT85350 Kho giáo trình - Tầng 5 658 ĐĂ-D Giáo trình 9
10 GT85351 Kho giáo trình - Tầng 5 658 ĐĂ-D Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30