Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
711.41 HUO
Hướng dẫn thiết kế quy hoạch giao thông khu dân cư đô thị /
DDC 711.41
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Mai
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế quy hoạch giao thông khu dân cư đô thị / Nguyễn Thị Thanh Mai, Tống Ngọc Tú, Nguyễn Ngọc Hùng, Lại Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Xuân Nghĩa
Thông tin xuất bản H : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 56tr. : bản vẽ ; 30cm.
Từ khóa tự do Mạng lưới giao thông
Từ khóa tự do Quy hoạch giao thông
Từ khóa tự do Giao thông đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Nghĩa
Tác giả(bs) CN Tống Ngọc Tú
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(37): GT84706-42
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06405-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130624
0021
004902B043D-EAC4-4D3C-90D6-47903715762C
005201908221016
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c45.000
039|a20190822101440|bhuongpt|y20190822091110|zhuongpt
082 |a711.41|bHUO
100 |aNguyễn Thị Thanh Mai
245 |aHướng dẫn thiết kế quy hoạch giao thông khu dân cư đô thị / |cNguyễn Thị Thanh Mai, Tống Ngọc Tú, Nguyễn Ngọc Hùng, Lại Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Xuân Nghĩa
260 |aH : |bXây dựng, |c2019
300 |a56tr. : |bbản vẽ ; |c30cm.
653 |aMạng lưới giao thông
653 |aQuy hoạch giao thông
653 |aGiao thông đô thị
700 |aNguyễn Ngọc Hùng
700 |aNguyễn Xuân Nghĩa
700 |aTống Ngọc Tú
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(37): GT84706-42
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06405-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/hdtk quyhoachgiaothongthumbimage.jpg
890|a40|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT84706 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 1
2 GT84707 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 2
3 GT84708 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 3
4 GT84709 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 4
5 GT84710 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 5
6 GT84711 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 6
7 GT84712 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 7
8 GT84713 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 8 Hạn trả:08-06-2020
9 GT84714 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 9
10 GT84715 Kho giáo trình - Tầng 5 711.41 HUO Giáo trình 10
  1  2  3  4 of 4 
Không có liên kết tài liệu số nào