Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
344.597 PH-V
Luật giáo dục luật giáo dục đại học (Sửa đổi) :
DDC 344.597
Tác giả CN Phương Vũ
Nhan đề Luật giáo dục luật giáo dục đại học (Sửa đổi) : Quy định mới về chương trình giáo dục phổ thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục / Phượng Vũ
Thông tin xuất bản HCM : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 390tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Luật giáo dục
Từ khóa tự do Khen thưởng
Từ khóa tự do Thi đua
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06341
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127283
00212
004B5E626E1-ADBC-4051-997E-032D123F1A96
005201903220945
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|c350000
039|a20190322094523|bhuongpt|y20190322093749|zhuongpt
082 |a344.597|bPH-V
100 |aPhương Vũ
245 |aLuật giáo dục luật giáo dục đại học (Sửa đổi) : |bQuy định mới về chương trình giáo dục phổ thông & công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục / |cPhượng Vũ
260 |aHCM : |bLao động, |c2019
300 |a390tr. ; |c28cm.
653 |aLuật giáo dục
653 |aKhen thưởng
653 |aThi đua
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06341
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/luatgiaoducthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06341 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 344.597 PH-V Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào