Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
704.909 TR-B
Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa /
DDC 704.909
Tác giả CN Trần Lâm Biền
Nhan đề Thế giới biểu tượng trong di sản văn hóa / Trần Lâm Biền, Trịnh Sinh
Thông tin xuất bản H : Hồng Đức, 2017
Mô tả vật lý 259tr. : minh họa ; 24cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Từ khóa tự do Di sản
Tác giả(bs) CN Trịnh Sinh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06339-40
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127282
00212
004687B518F-A438-400E-AE3E-5A3B81D635A8
005201903220946
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020|c159000
039|a20190322094611|bhuongpt|c20190322094103|dhuongpt|y20190322093222|zhuongpt
082 |a704.909|bTR-B
100 |aTrần Lâm Biền
245 |aThế giới biểu tượng trong di sản văn hóa / |cTrần Lâm Biền, Trịnh Sinh
260 |aH : |bHồng Đức, |c2017
300 |a259tr. : |bminh họa ; |c24cm.
653 |aKiến trúc
653 |aNghệ thuật
653 |aDi sản
700 |aTrịnh Sinh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06339-40
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/tgbieutuongtrongdisanthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06339 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 704.909 TR-B Sách Tiếng Việt 1
2 TK06340 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 704.909 TR-B Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào