Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
371 NG-P
Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường :
DDC 371
Tác giả CN Nguyễn Phương
Nhan đề Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường : Tuyển chọn và hệ thống / Nguyễn Phương
Thông tin xuất bản HCM : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 427tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Nghiệp vụ sư phạm
Từ khóa tự do Ứng xử
Từ khóa tự do Dạy học
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06338
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127281
00212
00422FA97D6-B4E1-4691-9013-30E01B13594E
005201904031614
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|c350000
039|a20190403161418|bhuongpt|c20190322094408|dhuongpt|y20190322092530|zhuongpt
082 |a371|bNG-P
100 |aNguyễn Phương
245 |aCẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản lý, giảng dạy trong học đường : |bTuyển chọn và hệ thống / |cNguyễn Phương
260 |aHCM : |bTài chính, |c2019
300 |a427tr. ; |c30cm.
653 |aNghiệp vụ sư phạm
653 |aỨng xử
653 |aDạy học
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06338
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/camnangnghiepvusuphamthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06338 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 371 NG-P Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào