Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
959.7 TR-V
Theo dòng lịch sử những vùng đất, thần và tâm thức người Việt /
DDC 959.7
Tác giả CN Trần Quốc Vượng
Nhan đề Theo dòng lịch sử những vùng đất, thần và tâm thức người Việt / Trần Quốc Vượng
Thông tin xuất bản H : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 470tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Lịch sử Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06334-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126391
00212
0049FC1C8A6-1E9D-4AF6-9FBA-6EA1670EA43B
005201903220948
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c220000
020|c220000
039|a20190322094835|bhuongpt|c20190322094826|dhuongpt|y20190305145916|zhuongpt
082 |a959.7|bTR-V
100 |aTrần Quốc Vượng
245 |aTheo dòng lịch sử những vùng đất, thần và tâm thức người Việt / |cTrần Quốc Vượng
260 |aH : |bHồng Đức, |c2018
300 |a470tr. ; |c24cm.
653 |aVăn hóa
653 |aCon người
653 |aLịch sử Việt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06334-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/theodonglichsuthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06334 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7 TR-V Sách Tiếng Việt 1
2 TK06335 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.7 TR-V Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào