Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
510 DO-H
Lý thuyết tối ưu và đồ thị /
DDC 510
Tác giả CN Doãn Tam Hòe
Nhan đề Lý thuyết tối ưu và đồ thị / Doãn Tam Hòe
Lần xuất bản In lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Nxb ĐHQG, 2009
Mô tả vật lý 200tr. : ảnh vẽ ; 21cm.
Phụ chú Thầy Doãn Tam Hòe tặng 10 cuốn sách này
Tóm tắt Cuốn sách đề cập thuộc ngành Toán ứng dụng, dành cho sinh viên không chuyên toán.
Từ khóa tự do Lý thuyết tối ưu
Từ khóa tự do Lý thuyết đồ thị
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT83469-75
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06252-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125742
00212
0047F295DB0-41C7-4968-8019-9E39019B5D46
005201901251520
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c22000
039|a20190125151625|bhuongpt|c20190125095202|dlinhnm|y20190125095123|zlinhnm
082 |a510|bDO-H
100 |aDoãn Tam Hòe
245 |aLý thuyết tối ưu và đồ thị / |cDoãn Tam Hòe
250 |aIn lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. : |bNxb ĐHQG, |c2009
300 |a200tr. : |bảnh vẽ ; |c21cm.
500 |aThầy Doãn Tam Hòe tặng 10 cuốn sách này
520 |aCuốn sách đề cập thuộc ngành Toán ứng dụng, dành cho sinh viên không chuyên toán.
653 |aLý thuyết tối ưu
653 |aLý thuyết đồ thị
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT83469-75
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06252-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/lythuyettoiuuthumbimage.jpg
890|a10|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT83469 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:18-11-2019
2 GT83470 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:12-10-2019
3 GT83471 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:12-10-2019
4 GT83472 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:12-10-2019
5 GT83473 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 8
6 GT83474 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:02-01-2020
7 GT83475 Kho giáo trình - Tầng 5 510 DO-H Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:04-10-2019
8 TK06252 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510 DO-H Sách Tiếng Việt 1
9 TK06253 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510 DO-H Sách Tiếng Việt 2
10 TK06254 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 510 DO-H Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào