DDC 160
Tác giả CN Doãn Tam Hòe
Nhan đề Logic học đại cương / Doãn Tam Hòe
Lần xuất bản In lần thứ ba, có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Nxb ĐHQG, 2008
Mô tả vật lý 118tr. : hình vẽ ; 21cm.
Phụ chú Thầy Doãn Tam Hòe tặng Thư viện 25 cuốn sách này
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về logic hình thức, đại cương về logic học, tư duy logic, phán đoán, suy luận, giả thuyết, chứng minh, bác bỏ; sơ lược về logic toán
Từ khóa tự do Logic học
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(22): GT83447-68
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06249-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125571
00212
0043F586BD0-A11E-4C48-AF1D-8F9567027485
005201901251519
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c17000
039|a20190125151444|bhuongpt|y20190123092142|zlinhnm
082 |a160|bDO-H
100 |aDoãn Tam Hòe
245 |aLogic học đại cương / |cDoãn Tam Hòe
250 |aIn lần thứ ba, có bổ sung và sửa chữa
260 |aH. : |bNxb ĐHQG, |c2008
300 |a118tr. : |bhình vẽ ; |c21cm.
500 |aThầy Doãn Tam Hòe tặng Thư viện 25 cuốn sách này
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về logic hình thức, đại cương về logic học, tư duy logic, phán đoán, suy luận, giả thuyết, chứng minh, bác bỏ; sơ lược về logic toán
653 |aLogic học
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(22): GT83447-68
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06249-51
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/logichocthumbimage.jpg
890|a25|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06249 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 160 DO-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK06250 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 160 DO-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK06251 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 160 DO-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT83447 Kho giáo trình - Tầng 5 160 DO-H Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:05-03-2020
5 GT83448 Kho giáo trình - Tầng 5 160 DO-H Sách Tiếng Việt 5
6 GT83449 Kho giáo trình - Tầng 5 160 DO-H Sách Tiếng Việt 6
7 GT83450 Kho giáo trình - Tầng 5 160 DO-H Sách Tiếng Việt 7
8 GT83451 Kho giáo trình - Tầng 5 160 DO-H Sách Tiếng Việt 8
9 GT83452 Kho giáo trình - Tầng 5 160 DO-H Sách Tiếng Việt 9
10 GT83453 Kho giáo trình - Tầng 5 160 DO-H Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào