Giáo trình, sách tham khảo Tiếng ViệtSách tham khảo
370.9597 GIA (2)
Giáo dục Việt Nam - Các tỉnh, thành phố và một số trường đại học (1945 - 2017).
DDC 370.9597
Nhan đề Giáo dục Việt Nam - Các tỉnh, thành phố và một số trường đại học (1945 - 2017). Tập 2 / Phạm Minh Hạc (ch.b.), Nguyễn Mậu Bành, Lương Ngọc Toản...
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 820tr. : ảnh, bảng ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội Cựu giáo chức Việt Nam
Tóm tắt Tóm tắt thành tựu giáo dục của các tỉnh, thành phố và giới thiệu về một số trường đại học tiêu biểu trên cả nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo dục
Tác giả(bs) CN Phạm Minh Hạc
Tác giả(bs) CN Nghiêm Đình Vỳ
Tác giả(bs) CN Trần Quang Quý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Mậu Bành
Tác giả(bs) CN Lương Ngọc Toàn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06244-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124718
00212
0047931F3F4-8501-4442-AB31-7259D1F22274
005201812280917
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786040112385|c325000
039|a20181228091333|bhuongpt|y20181228083740|zlinhnm
082 |a370.9597|bGIA (2)
245 |aGiáo dục Việt Nam - Các tỉnh, thành phố và một số trường đại học (1945 - 2017). |nTập 2 / |cPhạm Minh Hạc (ch.b.), Nguyễn Mậu Bành, Lương Ngọc Toản...
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2018
300 |a820tr. : |bảnh, bảng ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội Cựu giáo chức Việt Nam
520 |aTóm tắt thành tựu giáo dục của các tỉnh, thành phố và giới thiệu về một số trường đại học tiêu biểu trên cả nước
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo dục
700 |aPhạm Minh Hạc
700 |aNghiêm Đình Vỳ
700 |aTrần Quang Quý
700|aNguyễn Mậu Bành
700|aLương Ngọc Toàn
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06244-5
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/giaoducvietnam t2thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06244 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 370.9597 GIA (2) Sách Tiếng Việt 1
2 TK06245 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 370.9597 GIA (2) Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào