Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
331.702 NG-L
Chọn nghề đúng đắn khởi nghiệp thành đạt /
DDC 331.702
Tác giả CN Nguyễn Hữu Long
Nhan đề Chọn nghề đúng đắn khởi nghiệp thành đạt / PGS.TS Nguyễn Hữu Long
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2018
Mô tả vật lý 142tr. ; 19cm.
Tóm tắt Giúp bạn đọc có những ý tưởng sáng tạo trong nghề nghiệp và trong cuộc sống
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Từ khóa tự do Nghề nghiệp
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06185-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121871
0021
0043786F0E0-0138-4240-8772-A31F30A9AE6D
005201808271457
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180827145730|blinhnm|y20180827145304|zlinhnm
082 |a331.702|bNG-L
100 |aNguyễn Hữu Long
245 |aChọn nghề đúng đắn khởi nghiệp thành đạt / |cPGS.TS Nguyễn Hữu Long
260 |aH. : |bThanh niên, |c2018
300 |a142tr. ; |c19cm.
520|aGiúp bạn đọc có những ý tưởng sáng tạo trong nghề nghiệp và trong cuộc sống
653 |aKhởi nghiệp
653 |aNghề nghiệp
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06185-7
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/chonnghedungdankhoinghiepthanhdatthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06185 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 331.702 NG-L Sách Tiếng Việt 1
2 TK06186 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 331.702 NG-L Sách Tiếng Việt 2
3 TK06187 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 331.702 NG-L Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào