Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
DO-K
Kỷ yếu hội thảo quốc tế an toàn phòng cháy - thoát hiểm tại Việt Nam và kinh nghiệm của Nhật Bản = Proceedings of the international seminar on fire safety - evacuation in Viet Nam and experiences of Janpan /
DDC
DDC 363.397
Tác giả CN Doãn Minh Khôi
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo quốc tế an toàn phòng cháy - thoát hiểm tại Việt Nam và kinh nghiệm của Nhật Bản = Proceedings of the international seminar on fire safety - evacuation in Viet Nam and experiences of Janpan / Doãn Minh Khôi, Doãn Thanh Bình, Bùi Phương Ngọc
Thông tin xuất bản Hà nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 258 tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thoát hiểm
Từ khóa tự do An toàn cháy
Tác giả(bs) CN Bùi Phương Ngọc
Tác giả(bs) CN Doãn Thanh Bình
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06184
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121869
0021
004529E98EF-BFC5-4B83-BA59-2506D043AAD6
005201808300939
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180830093924|blinhnm|c20180830093358|dlinhnm|y20180827103631|zhuongpt
082 |bDO-K
082|a363.397
100 |aDoãn Minh Khôi
245 |aKỷ yếu hội thảo quốc tế an toàn phòng cháy - thoát hiểm tại Việt Nam và kinh nghiệm của Nhật Bản = Proceedings of the international seminar on fire safety - evacuation in Viet Nam and experiences of Janpan / |cDoãn Minh Khôi, Doãn Thanh Bình, Bùi Phương Ngọc
260 |aHà nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a258 tr. ; |c24cm.
653 |aViệt Nam
653 |aThoát hiểm
653 |aAn toàn cháy
700 |aBùi Phương Ngọc
700 |aDoãn Thanh Bình
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06184
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/kyyeuhoithaoquoctethumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06184 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.397 DO-K Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào