Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
796.042 HO-D
Tổ chức giải thi đấu thể thao /
DDC 796.042
Tác giả CN Hoàng Công Dân
Nhan đề Tổ chức giải thi đấu thể thao / Hoàng Công Dân; Nguyễn Ngọc Kim Anh
Thông tin xuất bản Hà nội : NXB Thể dục Thể thao, 2018
Mô tả vật lý 256 tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thi đấu
Từ khóa tự do Lễ hội
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06181-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121865
0021
00428851126-2CEC-4A21-B860-0615E499BA9D
005201808300932
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180830093223|blinhnm|y20180827094846|zhuongpt
041 |aVie
082 |a796.042|bHO-D
100 |aHoàng Công Dân
245 |aTổ chức giải thi đấu thể thao / |cHoàng Công Dân; Nguyễn Ngọc Kim Anh
260 |aHà nội : |bNXB Thể dục Thể thao, |c2018
300 |a256 tr. ; |c19cm.
653 |aTổ chức
653 |aThể thao
653|aViệt Nam
653|aThi đấu
653|aLễ hội
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06181-3
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/tochucgiaithidauthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06181 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 796.042 HO-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06182 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 796.042 HO-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06183 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 796.042 HO-D Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào