Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
796.042 VU-L
Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới /
DDC 796.042
Tác giả CN Vũ Trọng Lợi
Nhan đề Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới / Vũ Trọng Lợi
Thông tin xuất bản Hà nội : NXB Thể dục Thể thao, 2018
Mô tả vật lý 252 tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Từ khóa tự do Nông thôn mới
Tác giả(bs) CN Vũ Trọng Lợi
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06178-80
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121863
0021
004718CCA0A-A4DE-48DD-AD60-FD34A4029053
005201808300923
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180830092356|blinhnm|c20180830092333|dlinhnm|y20180827094018|zhuongpt
041 |aVie
082 |a796.042|bVU-L
100 |aVũ Trọng Lợi
245 |aPhát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới / |cVũ Trọng Lợi
260 |aHà nội : |bNXB Thể dục Thể thao, |c2018
300 |a252 tr. ; |c19cm.
653 |aThể dục thể thao
653 |aNông thôn mới
700 |aVũ Trọng Lợi
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06178-80
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/phattrienphongraothumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06178 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 796.042 VU-L Sách Tiếng Việt 1
2 TK06179 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 796.042 VU-L Sách Tiếng Việt 2
3 TK06180 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 796.042 VU-L Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào