Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt
797.21 NG-V
Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước /
DDC 797.21
Tác giả CN Ngô Xuân Viện
Nhan đề Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước / Ngô Xuân Viện
Thông tin xuất bản Hà nội : NXB Thể dục Thể thao, 2018
Mô tả vật lý 279 tr. ; 13 cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật bơi
Từ khóa tự do Chết đuối
Từ khóa tự do Phòng tránh
Tác giả(bs) CN Ngô Xuân Viện
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06172-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121861
0021
004B359F62F-244C-41C3-8052-AA247D5E869F
005201808300930
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180830093104|blinhnm|c20180827095120|dhuongpt|y20180827092825|zhuongpt
041 |aVie
082 |a797.21|bNG-V
100 |aNgô Xuân Viện
245 |aPhương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước / |cNgô Xuân Viện
260 |aHà nội : |bNXB Thể dục Thể thao, |c2018
300 |a279 tr. ; |c13 cm.
653 |aKỹ thuật bơi
653 |aChết đuối
653|aPhòng tránh
700 |aNgô Xuân Viện
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06172-4
8561|uhttp://thuvien.nuce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2018/phươngphapdayboithumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TK06172 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 797.21 NG-V Sách Tiếng Việt 1
2 TK06173 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 797.21 NG-V Sách Tiếng Việt 2
3 TK06174 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 797.21 NG-V Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào